DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa Drukuj Email
z dnia: 2019-09-30
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2019
Termin składania ofert 2019-10-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

110_19_SIWZ_2019-09-30

110_19_Ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-09-30

110_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-30

110_19_Dokumentacja-Specyfikacje_2019-09-30

110_19_Kosztorys_ofertowy_2019-09-30

110_19_wersja_edyt_zał_2019-09-30

 

 

110_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-10-15

 

110_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-10-23

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :