PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy. (formuła zaprojektuj i wybuduj). CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5. Drukuj
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.93.2019
Termin składania ofert 2019-10-21 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

93-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

93_2019 SIWZ-11-09-2019

93_2019 SIWZ-11-09-2019-edyt

93-2019-opz-www

93-2019-identyfikator-postepowania

93-2019-JEDZ

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1108a18e-a42b-4c0d-af56-0d4d270ea0fb