DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.104.2019
Termin składania ofert 2019-09-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

104_19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-09-11

104_19 SIWZ

104_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-11

104_19_kosztorys_ofertowy_2019-09-11

104_19_Specyfikacje_techniczne_2019-09-11

104_19 załączniki do SIWZ w_edyt

 

 

104_19_pyt_i_odp_2019-09-23

104_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-09-23

104_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-23

 

 

104_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-09-30

 

104_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2019-10-22

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :