DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-11
Nazwa zadania REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 328 w m. PRZEMKÓW w km 20+774 ÷ 21+374 długości 600 m. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.104.2019
Termin składania ofert 2019-09-26 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

104_19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-09-11

104_19 SIWZ

104_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-11

104_19_kosztorys_ofertowy_2019-09-11

104_19_Specyfikacje_techniczne_2019-09-11

104_19 załączniki do SIWZ w_edyt

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :