DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-10
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.105.2019
Termin składania ofert 2019-09-26 09:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

105_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-09-10

105_2019 SIWZ 2019-09-10

105_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-09-10

105_2019 KOSZTORYS OFERTOWY 2019-09-10

105_2019 DOKUMENTACJA TECZNICZNA 2019-09-10

105_2019 ZAŁĄCZNIKI do SIWZ w_edyt 2019-09-10

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :