DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-10
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.105.2019
Termin składania ofert 2019-10-01 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

105_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-09-10

105_2019 SIWZ 2019-09-10

105_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-09-10

105_2019 KOSZTORYS OFERTOWY 2019-09-10

105_2019 DOKUMENTACJA TECZNICZNA 2019-09-10

105_2019 ZAŁĄCZNIKI do SIWZ w_edyt 2019-09-10

 

105_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-09-23

105_2019 zmiana SIWZ 2019-09-23

105_2019 zał_nr 1 -FORMULARZ OFERTY w_edyt 2019-09-23

 

 

105_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-10-01

 

105_2019 INFO_O WYBORZE 2019-10-09

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :