DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-04
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2019
Termin składania ofert 2019-12-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

2720-99-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-99-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-04-09-2019-www

2720-99-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-04-09-2019-edyt

2720-99-2019-JEDZ

2720-99-2019-OPZ

2720-99-2019-TOM-II-WARUNKI-KONTRAKTU

2720-99-2019-TOM-III-PFU-strona tytułowa

2720-99-2019-TOM-III-PFU-w-26-08

2720-99-2019-TOM-V-Mat-inf-PRZEDMIARY

2720-99-2019-Tom-IV-wykaz-platnosci

2720-99-2019-identyfikator-postepowania

2720-99-2019-instrukcja-DP-T14

2720-99-2019-klucz-publiczny

2720-99-2019-zal-8-obow-inf-Wykonawcy

2720-99-2019-zal-9-wzor-tablicy

  35_PROJEKT_STRABAG_ZAL_DO_PFU

 

2720-99-2019-odpowiedzi i zmiana siwz_15-10-2019

2720-99-2019-ogloszenie-o-zmianie_15-10-2019

2720-99-2019-WT-Netia-NTTG_58_1476_19-z dn-29-03-2019

2720-99-2019-uzgodnienie-OPL-nr-57706_18_TK_RM-z dn-2018-12-28

 

2720-99-2019-pyt-51-228-odp-i-zm-siwz-21-11-2019

2720-99-2019-zmiana-ogloszenia-21-11-2019

2720-99-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-wer-21-11-2019

2720-99-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-wer-21-11-2019-edyt

2720-99-2019-pyt-odp-i-zm-siwz-15-10-2019-edyt

2720-99-2019-pyt-51-228-odp-i-zm-siwz-21-11-2019-edyt

2720-99-2019-zal-PYTANIE-52

2720-99-2019-zal-PYTANIE-72

2720-99-2019-zal-PYTANIE-77

2720-99-2019-zal-PYTANIE-90

2720-99-2019-zal-PYTANIE-131

2720-99-2019-zal-PYTANIE-168

2720-99-2019-zal-PYTANIE 174-Tom-IV-wyk-platn

2720-99-2019-zal-PYTANIE 174-Tom-IV-wyk-platn

2720-99-2019-zal-PYTANIE-217

 

2720-99-2019-pyt-167-sprostowanie-odp-04-12-2019-edyt

 

 

99_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-12-09

 

99_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-12-09 sprostowanie

 

99_2019-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :