DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Drukuj Email
z dnia: 2019-09-04
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2019
Termin składania ofert 2019-11-29 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-99-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-99-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-04-09-2019-www

2720-99-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-04-09-2019-edyt

2720-99-2019-JEDZ

2720-99-2019-OPZ

2720-99-2019-TOM-II-WARUNKI-KONTRAKTU

2720-99-2019-TOM-III-PFU-strona tytułowa

2720-99-2019-TOM-III-PFU-w-26-08

2720-99-2019-TOM-V-Mat-inf-PRZEDMIARY

2720-99-2019-Tom-IV-wykaz-platnosci

2720-99-2019-identyfikator-postepowania

2720-99-2019-instrukcja-DP-T14

2720-99-2019-klucz-publiczny

2720-99-2019-zal-8-obow-inf-Wykonawcy

2720-99-2019-zal-9-wzor-tablicy

  35_PROJEKT_STRABAG_ZAL_DO_PFU

 

 

 

2720-99-2019-odpowiedzi i zmiana siwz_15-10-2019

2720-99-2019-ogloszenie-o-zmianie_15-10-2019

2720-99-2019-WT-Netia-NTTG_58_1476_19-z dn-29-03-2019

2720-99-2019-uzgodnienie-OPL-nr-57706_18_TK_RM-z dn-2018-12-28

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :