DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel na odcinku od km 56+980 do km 57+370 Drukuj Email
z dnia: 2019-08-21
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel na odcinku od km 56+980 do km 57+370. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.95.2019
Termin składania ofert 2019-09-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

95_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-21

95_19 SIWZ 2019-08-21

95_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-08-21

95_19 Specyfikacje Techniczne 2019-08-21

95_19 Kosztorys ofertowy 2019-08-21

95_19 wersja edyt_zał_2019-08-21

 

95_19_pyt_i_odp_2019-08-28

 

95_19_pyt_i_odp_2019-09-04

95_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-09-04

95_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-09-04

95_19_Kosztorys_ofertowy_2019-09-04

95_19_Specyfikacja_Rowy_2019-09-04

 

95_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-09-12

 

95_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-10-02

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :