DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie Drukuj Email
z dnia: 2019-08-13
Nazwa zadania Przebudowa DW 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.91.2019
Termin składania ofert 2019-08-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

91_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-13

91_19 SIWZ 2019-08-13

91_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-08-13

91_19 Dokumentacja techniczna 2019-08-13

91_19 Kosztorys ofertowy 2019-08-13

91_19 wersja edyt_zał_2019-08-13

 

91_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2019-08-28

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :