Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice Drukuj
z dnia: 2019-08-12
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.90.2019
Termin składania ofert 2019-10-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

90_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-08-12

90_19 SIWZ 2019-08-12

90_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-08-12

90_19 Program Funkcjonalno-Użytkowy 2019-08-12

90_19 Załączniki do PFU 2019-08-12

90_19 wersja_edyt_zał_2019-08-12

 

90_19_pyt_i_odp_2019-08-23

90_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-08-23

 

90_19_pyt_i_odp_2019-08-29

90_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-08-29

 

90_19_pyt_i_odp_2019-09-06

90_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-09-06

 

90_19_pyt_i_odp_2019-09-13

90_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-09-13

 

  90_19_pyt_i_odp_2019-09-24

90_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-09-24

90_19_Zarządzenie_2019-09-24

 

  90_19_pyt_i_odp_2019-09-26

90_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-09-26

 

 

90_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-10-03

 

90_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-10-16