DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-19
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 357 w km 37+970 m. Zebrzydowa. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2019
Termin składania ofert 2019-08-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

86_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-07-19

86_19_SIWZ_2019-07-19

86_19_OPZ_2019-07-19

86_19_Dokumentacja-Specyfikacje_2019-07-19

86_19_Kosztorys_ofertowy_2019-07-19

86_19_wersja_edyt_zał_2019-07-19

 

 

86_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-08-06

 

86_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania 2019-08-28

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :