DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 z podziałem na zadania polegające na: Zadanie nr 1. Część 1: Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - wykonanie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Część 2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Leszczyniec - budowa oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nr 2. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku m. Ogorzelec - m. Szarocin w km 26+600 do 29+880 km. CPV 45000000-7, 71247000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-18
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 367 z podziałem na zadania polegające na:
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.20.2019
Termin składania ofert 2019-08-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

20-19 Ogloszenie o zamowieniu

20-19 SIWZ

20-19 SIWZ

OPZ LESZCZYNIEC

Dokumentacja

  20-19 odpowiedzi na pytania 31_07_2019

20-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 31_07_2019

20-19 załacznik do odpowiedzi 31_07_2019

  20-19 odpowiedzi na pytania 06_08_2019

20-19 ogloszenie o zmianie ogloszenia 06_08_2019

20-19 zalaczniki do odpowiedzi 06_08_2019

  20-19 Odpowiedz na pytania 11 i 12 13-08-2019

20-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 13-08-2019

20-19 Zalacznik nr 7 13-08-2019

  20-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 19-08-2019

20-19 Odpowiedz na pytania od 13 do 17 19-08-2019

  20-19 zbiorcze zestawienie ofert

  

 

20-19 Ogloszenie o wyborze zad 2

20-19 Ogloszenie o uniewaznieniu zad 1

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :