DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj Drukuj Email
z dnia: 2019-07-17
Nazwa zadania Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2019
Termin składania ofert 2019-08-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

85_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-07-17

85_19_SIWZ_2019-07-17

85_19_PFU_z_załącznikami_2019-07-17

85_19_Dokumentacja_2019-07-17

85_19_wersja_edyt_zał_2019-07-17

 

 

85_19_pyt_i_odp_2019-07-26

85_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-07-26

 

 

85_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-08-02

 

85_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-08-14

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :