DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów-Skałka odcinek w km 7+528-8+228 o długości 700m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Romnów-Skałka odcinek w km 7+528-8+228 o długości 700m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.84.2019
Termin składania ofert 2019-08-01 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

2720-84-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-84-2019-siwz

2720-84-2019-OPZ

2720-84-2019-STWIORB

2720-84-2019-SIWZ-2019-07-12-w-edyt

 

84_2019 ogłoszenie o zmianie 2019-07-26

84_2019 pyt_i odp_2019-07-26

14_SST D-05_03_13a - w-wa ścieralna SMA _2019-07-26

 

 

2720-84-2019 zmiana SIWZ 2019-07-29

 

 

 

2720-84-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2019-08-01

 

2720-84-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :