DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry w km 48+180-48+376 długości 196 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Węgry w km 48+180-48+376 długości 196 m. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.83.2019
Termin składania ofert 2019-08-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-83-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-83-2019-siwz

2720-83-2019-OPZ

2720-83-2019-STWIORB

 

2720-83-2019-SIWZ-2019-07-12-w-edyt

 

 

  2720-83-2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-07-29

2720-83-2019 zmiana SIWZ 2019-07-29

 

 

2720-83-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2019-08-06

 

 

2720-83-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :