BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. WOJKOWICE (w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6. Drukuj
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. WOJKOWICE (w systemie zaprojektuj i wybuduj). CPV 45233294-6, 71322500-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.78.2019
Termin składania ofert 2019-07-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

78_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-07-12

78_2019 SIWZ 2019-07-12

78_2019 PFU

78_2019 rys_Sygnalizacja - wariant 1

78_2019 załączniki do SIWZ w_edyt_2019-07-12

 

78_2019 pyt_i odp_2019-07-19

78_2019 PFU 2019-07-19

 

78_2019 pyt_i odp_2019-07-25

 

 

78_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-07-30

 

78_2019 INFO_O WYBORZE 2019-08-02