DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I, odcinek II długości 290 m. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2019-07-12
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska - etap I, odcinek II długości 290 m.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.82.2019
Termin składania ofert 2019-07-30 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

2720-82-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-82-2019-siwz

2720-82-2019-OPZ

2720-82-2019-Kloda-Gorowska-dokumentacja

2720-82-2019-SIWZ-2019-07-12-w-edyt

 

 

2720-82-2019 odp_na pyt_2019-07-23

 

 

2720-82-2019-zbiorcze zestawienie ofert 2019-07-30

 

 

 

2720-82-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :