DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-09
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) - etap II.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.76.2019
Termin składania ofert 2019-10-17 10:00 Przed Terminem
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

76_2019 ogloszenie o zamowieniu 09_07_2019

76_2019 siwz 09_07_2019

76_2019 siwz wersja edytowalna 09_07_2019

76_2019 jedz 09_07_2019

76_2019 klucz publiczny 09_07_2019

76_2019 opz 09_07_2019

76_2019 warunki kontraktu 09_07_2019

76_2019 zalaczniki 09_07_2019

76_2019 identyfikator postepowania 09_07_2019

 

76-19 Odpowiedz na pytanie nr 1

76-19 Sprostowanie 25-07-2019 podpis

76-19 PFU 25-07-2019

 

 

76_2019 odpowiedzi na pytania 21_08_2019

76_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 21_08_2019

76_2019 załaczniki do odpowiedzi 21_08_2019

 

 

76_2019 odpowiedzi na pytania 05_09_2019

76_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 05_09_2019

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :