DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont dwóch mostów w ciągu DW nr 346 w km 22+923 i 22+980 w m. Kąty Wrocławskie. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-07-08
Nazwa zadania Remont dwóch mostów w ciągu DW nr 346 w km 22+923 i 22+980 w m. Kąty Wrocławskie. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.61.2019
Termin składania ofert 2019-08-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

61_2019 ogloszenie o zamowieniu 08_07_2019

61_2019 siwz 08_07_2019

61_2019 siwz wersja edytowalna 08_07_2019

61_2019 zalaczniki do siwz 08_07_2019

 

61-19 Odpowiedz na pytanie nr 9 i zmiana druku oferty

61-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 22-07-2019

druk oferty 22-07-2019

 

 

61_2019 odpowiedzi na pytania 30_07_2019

61_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 30_07_2019

61_2019 zalacznik do odpowiedzi 30_07_2019

 

 

 

61_2019 zbiorcze zestawienie ofert 05_08_2019

 

61_2019 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29_08_2019

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :