Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Kamienna Góra – Borówno km 39+200 – 41+200. CPV 45000000-0 Drukuj
z dnia: 2019-06-26
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Kamienna Góra – Borówno km 39+200 – 41+200. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2019
Termin składania ofert 2019-07-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg niegoraniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-69-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-69-2019-opz

2720-69-2019-siwz-www-edyt

2720-69-2019-siwz-www

2720-69-2019-SST

2720-69-2019-Doc-org-ruchu

 

 

2720-69-2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

2720-69-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-07-30