DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Kamienna Góra – Borówno km 39+200 – 41+200. CPV 45000000-0 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-26
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku Kamienna Góra – Borówno km 39+200 – 41+200. CPV 45000000-0
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.69.2019
Termin składania ofert 2019-07-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg niegoraniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-69-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-69-2019-opz

2720-69-2019-siwz-www-edyt

2720-69-2019-siwz-www

2720-69-2019-SST

2720-69-2019-Doc-org-ruchu

 

 

2720-69-2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

2720-69-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-07-30

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :