DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.66.2019
Termin składania ofert 2019-07-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

66_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-06-14

66_2019 Tom I - SIWZ_2019-06-14

66_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zal_nr 11 do SIWZ

Zal_nr 12 do SIWZ

Zał_nr 13 do SIWZ

66_2019 załączniki nr 1-10 do SIWZ 2019-06-14 w_edyt

66_2019 TOM II - WARUNKI KONTRAKTU 2019-06-14

66_2019 TOM III - PFU

66_2019 TOM IV - Wykaz płatności

66_2019 TOM V - materiały informacyjne

Plan orientacyjny przebiegu obwodnicy Oleśnicy

 

66_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-06-25

66_2019 pyt_i odp_2019-06-25

66_2019 PFU_t.j. z dn. 2019-06-25

 

66_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-07-04

 

66_2019 INFO_O WYBORZE 2019-07-26

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :