DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2019-06-14
Nazwa zadania Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45.23.32.21-4.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2019
Termin składania ofert 2019-07-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

62_19 ogłoszenie o zamówieniu 2019-06-14

62_19 SIWZ 2019-06-14

62_19 Opis przedmiotu zamówienia 2019-06-14

62_19 Specyfikacje 2019-06-14

62_19 kosztorys ofertowy zad_1-4 2019-06-14

62_19 wersja_edyt_zał 2019-06-14

 

62_19_pyt_i_odp_2019-06-26

62_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-06-26

 

  62_19_sprostowanie_pyt_nr_1_2019-06-26

 

  62_19_pyt_i_odp_2019-07-05

 

 

62_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-07-09

 

 

62_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_3_2019-07-22

 

 

62_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_4_2019-07-22

 

 

62_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_1_2019-07-26

 

62_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_2_2019-07-26

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :