Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników na odcinku od km 98+790 do km 99+610. 2. Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku od km 98+005 do km 98+250. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2019-06-11
Nazwa zadania Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328 w m. Wojcieszów w zakresie: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie przebudowy chodników na odcinku od km 98+790 do km 99+610. 2. Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku od km 98+005 do km 98+250. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.59.2019
Termin składania ofert 2019-06-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

59_2019 siwz 11_06_2019

59_2019 ogloszenie o zamowieniu 11_06_2019

59_2019 siwz wersja edytowalna 11_06_2019

59_2019 materialy do przetargu 11_06_2019

 

59_2019 zbiorcze zestawienie ofert 28_06_2019

 

 

59-19 Ogloszenie o wyborze