Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków km 20+774-21+074 długości 300m. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Przemków km 20+774-21+074 długości 300m. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.60.2019
Termin składania ofert 2019-06-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

60_2019 ogloszenie o zamowieniu 10_06_2019

60_2019 siwz 10_06_2019

60_2019 siwz wersja edytowalna 10_06_2019

60_2019 materialy do przetargu 10_06_2019

 

60_2019 zbiorcze zestawienie ofert 27_06_2019

 

 

60-19 Uniewaznienie postepowania