DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45233280-5 Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Naprawa i montaż drogowych barier energochłonnych na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45233280-5
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.48.2019
Termin składania ofert 2019-06-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

48_2019 ogloszenie o zamowieniu 10_06_2019

48_2019 siwz 10_06_2019

48_2019 siwz wersja edytowalna 10_06_2019

48_2019 opz 10_06_2019

48_2019 SSTWiORB 10_06_2019

48_2019 odpowiedzi na pytania 17_06_2019

  48_2019 zbiorcze zestawienie ofert 26_06_2019

48_2019 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05_07_2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :