Remont przepustu w ciągu DW 367 w km 25+050 koło m. Ogorzelec. Drukuj
z dnia: 2019-05-29
Nazwa zadania Remont przepustu w ciągu DW 367 w km 25+050 koło m. Ogorzelec. CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.54.2019
Termin składania ofert 2019-06-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

54_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-05-29

54_19_SIWZ_2019-05-29

54_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-05-29

54_19_Specyfikacje_2019-05-29

54_19_kosztorys_ofertowy_2019-05-29

54_19_wersja_edyt_zał_2019-05-29

 

 

54_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-06-13

 

54_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-07-18