Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku Jaczów – Smardzów od km 2+685 do km 3+955. Drukuj
z dnia: 2019-05-17
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 329 na odcinku Jaczów – Smardzów od km 2+685 do km 3+955.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.34.2019
Termin składania ofert 2019-06-12 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

2720-34-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-34-2019-siwz

2720-34-2019-OPZ

2720-34-2019-SIWZ-2019-05-17-w-edyt

2720-34-2019-SST

2720-34-2019-DW-329-ark-2-15-2-20-DOR

 

2720-34-2019-pyt-6-8-9-10-odp-zmiana-siwz

2720-34-2019-zmiana-ogloszenia

 

2720-34-2019-pyt-1-2-3-4-5-7-i-odp-zmiana-siwz-06-06-2019

2720-34-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-06-06-2019

2720-34-2019-10-D-05-03-05a-war-ścier-z-betonu-asf-ver-06-06-2019_pyt_5

2720-34-2019-13-D-05-03-05-war-z-AC-16-ver-06-06-2019_pyt_3

2720-34-2019-15-D-05-03-13a-naw-z-SMA-ver-06-06-2019_pyt_7

 

34_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-06-12

 

2720-34-2019_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-07-22