DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2020-2022 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-06
Nazwa zadania Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 45.23.31.41-9.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.47.2019
Termin składania ofert 2019-05-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

47_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-05-06

47_19_SIWZ_2019-05-06

47_19_OPZ_2019-05-06

47_19_Specyfikacje_2019-05-06

47_19_wersja_edyt_zał_2019-05-06

 

  47_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-05-21

 

  47_19 UNIEWAŻNIENIE postępowania ZAD_4 2019-05-27

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_1_2019-06-06

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_8_2019-06-06

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_7_2019-06-06

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_10_2019-06-06

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_2_2019-06-10

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_3_2019-06-12

 

  47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_9_2019-06-12

 

 

47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_5_2019-06-13

 

47_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_6_2019-06-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :