Remont drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku STARA ŁOMNICA – SZKLARKA w km 23+150-23+785 i w km 25+580-26+785, długość 1,84 km. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2019-04-29
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku STARA ŁOMNICA – SZKLARKA w km 23+150-23+785 i w km 25+580-26+785, długość 1,84 km. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.43.2019
Termin składania ofert 2019-05-29 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

43_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-04-29

43_2019 SIWZ_2019-04-29

43_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

43_2019 KOSZTORYS OFERTOWY

43_2019 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DW 388

43_2019 załączniki do SIWZ w_edyt

 

43_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-13

43_2019 pyt_i odp_2019-05-13

6_D-05.03.05b W. WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BET. ASFALT

7_D-05.03.05a W. ŚCIERALNA Z BETONU ASFATOWEGO

 

43_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-20

43_2019 pyt_i odp_2019-05-20

43_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -korekta 2019-05-20

43_2019 KOSZTORYS OFERTOWY -korekta 2019-05-20

 

43_2019 pyt_i odp_2019-05-22

43_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-22

43_2019 OPZ-korekta-2019-05-22

43_2019 Kosztorys ofertowy-korekta-2019-05-22

 

 

43_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-05-29

 

43_2019 INFO_O WYBORZE 2019-06-12