Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 346 odcinkami. Odcinek Stary Śleszów – Nowy Śleszów w km 51+386-53+188 długość 1802 km. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.41.2019
Termin składania ofert 2019-05-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

41-19 Ogloszenie o zamowieniu

41-19 SIWZ

41-19 SIWZ

OPZ

KOSZTORYS OFERTOWY

SST

  41-19 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

41-19 Zmiana SIWZ 26-04-2019

OPZ 26-04-2019

konserwator odpowiedz

  41-19 Odpowiedz na pytanie nr 1

  41-19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-05-13

 

 

41-19 Ogloszenie o wyborze