DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim Drukuj Email
z dnia: 2019-04-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.37.2019
Termin składania ofert 2019-05-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

37_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-04-18

37_19_SIWZ_2019-04-18

37_19_PFU_2019-04-18

37_19_wersja_edyt_zał_2019-04-18

 

37_19_zmiana_SIWZ_2019-04-26

37_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-04-26

37_19_zał_do_PFU_2019-04-26

 

37_19_pyt_i_odp_2019-05-07

37_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-05-07

37_19_decyzja_2019-05-07

37_19_obliczenia_hydrauliczne_2019-05-07

37_19_karta_i_raporty_2019-05-07

37_19_opinia_RDOŚ_2019-05-07

37_19_postanowienie_2019-05-07

 

37_19_pyt_i_odp_2019-05-10

 

37_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-05-15

 

37_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-06-04

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :