DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-04-16
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.40.2019
Termin składania ofert 2019-05-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

40_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-04-16

40_2019 Tom I - SIWZ_2019-04-16

40_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zal_nr 10 do SIWZ

Zal_nr 11 do SIWZ

Zał_nr 12 do SIWZ

40_2019 załączniki nr 1-9 do SIWZ w_edyt

40_2019 Tom II - WARUNKI KONTRAKTU 2019-04-16

40_2019 TOM III - PFU

40_2019 TOM IV - Wykaz płatności

40_2019 TOM V - Materiały informacyjne

 

40_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-26

40_2019 pyt_i odp_2019-04-26

 

40_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-10

40_2019 pyt_i odp_2019-05-10

40_2019 Plan orientacyjny przebiegu obwodnicy Oleśnicy

40_2019 uzupełnienie z dn_2019-05-10

 

40_2019 pyt_i odp_2019-05-13

 

40_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-21

40_2019 pyt_i odp_2019-05-21

 

 

40_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-05-28

40_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-06-14

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :