Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328. Drukuj
z dnia: 2019-04-12
Nazwa zadania Prace budowlane polegające na poprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 365 JURCZYCE – MUCHÓW na odcinku od km 21+500 do km 22+300 oraz budowie chodnika przy ul. Dworcowej w ŚWIERZAWIE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2019
Termin składania ofert 2019-05-16 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

31_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-04-12

31_2019 SIWZ_2019-04-12

DW 365 Jurczyce-Muchów

DW 328 chodnik w Świerzawie

31_2019 załączniki do SIWZ_2019-04-12 w_edyt

 

31_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-26

31_2019 pyt_i odp + zmiana siwz 2019-04-26

31_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DW365 Jurczyce-Muchów 2019-04-26

31_2019 KOSZTORYS OF_ DW365 Jurczyce-Muchów 2019-04-26

31_2019 zaktualizowane SST 2019-04-26

 

31_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-07

31_2019 pyt_i odp + zmiana siwz 2019-05-07

31_2019 TK TELKOM wydł_uzg

31_2019 PKP ENERGETYKA wydł_uzg

31_2019 KOSZTORYS OFERTOWY_DW328_Świerzawa 2019-05-07

31_2019 DOR cz_opisowa z zatwierdzeniem

 

31_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-05-10

31_2019 pyt_i odp + zmiana siwz 2019-05-10

D-06_02_01a Przepusty pod zjazdami ver_2019-05-10

31_2019 DSS OPERATOR wydł_uzg

 

31_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-05-16

 

31_2019 INFO O WYBORZE 2019-06-05