DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-20
Nazwa zadania Remont DW 374 od węzła na S3 do m. NIEDASZÓW włącznie - odcinkami: km 5+050 - 6+200 i km 7+130 - 8+350. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.32.2019
Termin składania ofert 2019-04-16 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

32_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-03-20

32_2019 SIWZ_2019-03-20

32_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

32_2019 KOSZTORYS OFERTOWY

32_2019 SST

32_2019 załączniki do SIWZ_2019-03-20 w_edyt

 

32_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-02

32_2019 pyt_i odp 2019-04-02

32_2019 KOSZTORYS OFERTOWY - korekta 2019-04-02

 

32_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-08

32_2019 pyt_i odp 2019-04-08

32_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA korekta 2019-04-08

32_2019 KOSZTORYS OFERTOWY_korekta 2019-04-08

32_2019 UMOWA (WZÓR) 2019-04-08

32_2019 SST korekta 2019-04-08

 

32_2019 zmiana SIWZ 2019-04-10

32_2019 UMOWA (WZÓR) t.j. z dn. 2019-04-10

 

32_2019 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-04-16

32_2019 INFO_O WYBORZE 2019-05-20

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :