DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45000000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-15
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu DW 366 w km 0+016 nad rzeką Kamienna w m. Piechowice w zakresie wykonania belek podporęczowych na moście. CPV 45000000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.24.2019
Termin składania ofert 2019-04-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

24-19 Ogloszenie o zamowieniu

24-19 SIWZ

OPZ

24-19 SIWZ

Dokumentacja techniczna

Kosztorys ofertowy

  24-19 Odpowiedz na pytania od 1 do 2

  24-19 Odpowiedz na pytanie nr 3

24-19 Druk oferty 27-03-2019

  zbiorcze zestawienie ofert

  24-19 Ogloszenie o wyborze

  24-19 Ogloszenie o wyborze - Anulowanie wyboru oferty

 

24-19 Uniewaznienie postepowania

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :