Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota -Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2019
Termin składania ofert 2019-05-14 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

2720-27-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-27-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-06-03-2019

2720-27-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-edyt-06-03-2019

2720-27-2019-JEDZ

2720-27-2019-TOM-III-OPZ-PFU

2720-27-2019-OPZ

2720-27-2019-TOM-V-MATERIAŁY-INFORMACYJNE

2720-27-2019-instrukcja-DP-T14

2720-27-2019-zal-8-obow-inf-Wykonawcy

2720-27-2019-zal-9-wzor-tablicy

2720-27-2019-identyfikator-postepowania

2720-27-2019-klucz-publiczny

 

2720-27-2019-zmiana-siwz-01-04-2019

2720-27-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-www-01-04-2019

2720-27-2019-TOM-II-rozdz_1-akt-umowy-01-04-2019

2720-27-2019-Tom-II-Rozdz_2-gwarancja-jakosci-01-04-2019

2720-27-2019-TOM-II-rozdz_3-dane-kontraktowe-01-04-2019

2720-27-2019-Tom-II-Rozdz_4-warunki-ogolne-01-04-2019

2720-27-2019-Tom-II-Rozdz_5-warunki-szczegolne-01-04-2019

2720-27-2019-TOM-IV-Wykaz-płatnosci-01-04-2019

 

2720-27-2019-ogloszenie o zmianie ogloszenia_04-04-2019

2720-27-2019-odpowiedzi i zmiana siwz_04-04-2019

 

 

 

 

2720-27-2019-odpowiedzi-1-105-i-zmiana-siwz_12-04-2019-SPROSTOWANIE-www

2720-27-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12-04-2019-www

 

2720-27-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-12-04-2019-www

2720-27-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-edyt-12-04-2019

2720-27-2019-przelew-do-rowu-12-04-2019

2720-27-2019-Zalaczniki-www-12-04-2019

2720-27-2019-MPZP-www-12-04-2019

2720-27-2019-Mapy-odwodnienie-www-12-04-2019

  2720-27-2019-Zasieg-od-inw-m-ewid-www-12-04-2019

 

 

 

2720-27-2019-odpowiedzi-106-154-i-zmiana-siwz_26-04-2019-www

2720-27-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-edyt-26-04-2019

2720-27-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-edyt-26-04-2019-www

2720-27-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-26-04-2019-www

2720-27-2019-odpis-wyroku-KIO-476-19

  

 

2720-27-2019-TOM-IV-Wykaz-płatnosci-edyt

 

 

2720-27-2019-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

27_2019-ogloszenie-o-wyborze-oferty-www