DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) – w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7, 45233120-6, 45316000-5, 45231300-8, 45231220-3, 71313000-5, 90523100-0, 71351910-5, 71351914-3, 77310000-6, 71354000-4. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-06
Nazwa zadania Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.23.2019
Termin składania ofert 2019-08-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-23-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-23-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-06-03-2019

2720-23-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-edyt-06-03-2019

2720-23-2019-JEDZ

2720-23-2019-TOM-III-OPZ-PFU

2720-23-2019-OPZ-06-03-2019

2720-23-2019-TOM-V-MATERIAŁY-INFORMACYJNE

2720-23-2019-instrukcja-DP-T14

2720-23-2019-zal-8-obow-inf-Wykonawcy

2720-23-2019-zal-9-wzor-tablicy

2720-23-2019-identyfikator-postepowania

2720-23-2019-klucz-publiczny

 

  

23_19_informacja_o_wniesieniu_odwołania_2019-03-20-www

23_19-tresc_odwolania

 

   

2720-23-2019-zm-siwz-po-czesc-uznaniu-odwol-29-03-2019-www

2720-23-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-29-03-2019-www

2720-23-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-29-03-2019-edyt

2720-23-2019-zmiana-ogloszenia-29-03-2019-www

2720-23-2019-miniportal-zmiana

2720-23-2019-OPZ-29-03-2019

TOM II rozdz_1-akt-umowy-29-03-2019

Tom II Rozdz_2-gwarancja-jakosci-29-03-2019

TOM II rozdz_3-dane-kontraktowe-29-03-2019

Tom II Rozdz_4-warunki-ogolne-29-03-2019

Tom II Rozdz_5-warunki-szczegolne-29-03-2019

TOM IV-Wykaz-platnosci

 

  

2720-23-2019-pyt-1-odp-zmiana-siwz-www-23-04-2019

2720-23-2019-TOM-I-instr-dla-Wykonawcow-siwz-23-04-2019-edyt

2720-23-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-23-04-2019-www

 

 

2720-23-2019-pyt-2-30-odp-zmiana-siwz-www-14-05-2019-www

2720-23-2019-zmiana-ogloszenia-14-05-2019-www

 

 

 

2720-23-2019-pyt-31-100-odp-zmiana-siwz-www-30-05-2019

2720-23-2019-zmiana-ogloszenia-30-05-2019

2720-23-2019-Zasieg-od-inw-m-ewid-30-05-2019

2720-23-2019-Zalacznik-30-05-2019i

2720-23-2019-TOM-I-20180827_WARIANT_BLD_ROOS-DRUK-30-05-2019

2720-23-2019-Mapy-odwodnienie-30-05-2019

2720-23-2019-MPZP-30-05-2019

 

 

  2720-23-2019-pyt-101-113-i-159-185-odp-zmiana-siwz-www-17-06-2019

2720-23-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-17-06-2019

 

  

2720-23-2019-pyt-114-158-odp-zmiana-siwz-www-01-07-2019

2720-23-2019-zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu-01-07-2019

 

  

2720-23-2019-pyt-186-217-odp-zmiana-siwz-www-17-07-2019

2720-23-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-17-07-2019

 

  

2720-23-2019-pyt-218-269-i-271-382-odp-zmiana-siwz-www-07-08-2019

  2720-23-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-07-08-2019

 

  

2720-23-2019-pyt-270-i-383-419-odp-zmiana-siwz-www-13-08-2019

2720-23-2019-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-13-08-2019

   2720-23-2019-05-Branza-dendrologia-13-08-2019

 

2720-23-2019-pyt-420-427-odp-23-08-2019

 

 

 

2720-23-2019-zbiorcze zestawienie ofert_2019-08-30

 

 

 

2720-23-2019-uniewaznienie-www

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :