DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

REMONT MOSTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w km 19+876 w m. SUŁÓW. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-05
Nazwa zadania REMONT MOSTU w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w km 19+876 w m. SUŁÓW.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2019
Termin składania ofert 2019-03-26 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

26_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-03-05

26_2019 SIWZ 2019-03-05

26_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-03-05

26_2019 Kosztorys ofertowy 2019-03-05

26_2019 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

26_2019 Zgłoszenie robót

26_2019 załączniki do SIWZ 2019-03-05 w_edytowalna

 

26_2019 zmiana SIWZ_2019-03-13

26_2019 KOSZTORYS OFERTOWY 2019-03-13

 

26_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-03-19

26_2019 pyt_i odp 2019-03-19

26_2019 KOSZTORYS OFERTOWY 2019-03-19

 

26_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-03-26

 

26_2019 INFO_O WYBORZE 2019-04-15

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :