DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 36+186 w m. Nowogrodziec. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2019-02-26
Nazwa zadania Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 36+186 w m. Nowogrodziec. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.19.2019
Termin składania ofert 2019-03-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

2720-19-2019-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-19-2019-siwz

2720-19-2019-SIWZ-edytowalna

2720-19-2019-opz

2720-19-2019-kosztorys-ofertowy

2720-19-2019-zgłoszenie-robot-do-UW

2720-19-2019-Nowogrodziec-36+186-dokumentacja

 

2720-19-2019-pyt1-odp-zmiana-siwz

2720-19-2019-zmiana-ogloszenia

2720-19-2019-SIWZ-11-03-2019-www

2720-19-2019-SIWZ-edytowalna-11-03-2019

 

19_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-03-14

 

19_2019 INFO_O WYBORZE 2019-04-05

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :