Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ( od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego ) etap II. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.10.2019
Termin składania ofert 2019-04-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczon
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

10_2019 identyfikator postepowania

10_2019 klucz publiczny

10_2019 ogloszenie o zamowieniu 08_02_2019

10_2019 siwz 08_02_2019

10_2019 siwz wersja edytowalna 08_02_2019

10_2019 warunki kontraktu 08_02_2019

10_2019 jedz 08_02_2019

10_2019 materialy dodatkowe 08_02_2019

 

10_2019 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 13_03_2019

10_2019 pfu 13_03_2019

10_2019 ogloszenie o zmianie ogloszenia 13_03_2019

10_2019 materialy do odpowiedzi 13_03_2019

 

 

10_2019 zawiadomienie o odwolaniu 25_03_2019

10_2019 odwolanie Wykonawcy 25_03_2019

 

 

10_2019 uznanie odwołania 03_04_2019

 

10_2019 uniewaznienie postepowania 04_04_2019