DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; Drukuj Email
z dnia: 2019-02-08
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Leśna (ul. Żeromskiego) w zakresie: 1) Budowy chodnika od km 12+147 do km 12+766; 2) Budowy kanalizacji sanitarnej od km 12+477 do km 12+685; 3) Remontu nawierzchni od km 12+440 do km 12+770; CPV 45.00.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.103.2018
Termin składania ofert 2019-03-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

103_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-02-08

103_18_SIWZ_2019-02-08

103_18_OPZ_2019-02-08

103_18_Dokumentacja_2019-02-08

103_18_Przedmiar_zakres_2_2019-02-08

103_18_Kosztorys_zakres_1_i_3_2019-02-08

103_18_wersja_edyt_zał_2019-02-08

 

 

103_18_zmiana SIWZ_2019-02-15

 

 

103_18_pyt_i_odp_2019-02-19

103_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-19

103_18_zał_4_2019-02-19

 

 

103_18_pyt_i_odp_2019-02-25

103_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-25

103_18_SST_podbud_bitumiczna_2019-02-25

103_18_SST_warstwa_wiążąca_2019-02-25

 

 

103_18_pyt_i_odp_2019-03-01

103_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-03-01

103_18_Kosztorys_zakres_1_i_3_2019-03-01

 

 

103_18_pyt_i_odp_2019-03-08

103_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-03-08

103_18_Kosztorys_zakres_1_i_3_2019-03-08

 

 

103_18_pyt_i_odp_2019-03-12

103_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-03-12

103_18_Przedmiar_zakres_2_2019-03-12

 

 

103_18 zbiorcze zestawienie ofert 2019-03-19

 

103_18_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :