Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2019-02-07
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.14.2019
Termin składania ofert 2019-04-11 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

14_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2019-02-07

14_2019 SIWZ_2019-02-07

14_2019 załączniki do SIWZ_2019-02-07 w_edyt

14_2019 PFU

14_2019 załączniki do PFU

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-02-21

14_2019 pyt_i odp + zmiana siwz 2019-02-21

14_2019 PRZEDMIAR - DW 340 Bukowice RONDO

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-02-28

14_2019 pyt_i odp + zmiana siwz 2019-02-28

14_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-02-28

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-03-13

14_2019 pyt_i odp + zmiana siwz 2019-03-13

14_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-03-13

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-03-20

14_2019 pyt_i odp 2019-03-20

14_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-03-20

14_2019 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 2019-03-20

14_2019 PRZEDMIAR - DW 340 Bukowice RONDO 2019-03-20

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-03-25

14_2019 pyt_i odp 2019-03-25

14_2019 Postanowienie RDOŚ z dn_13-02-2017 -etapowanie

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-02

14_2019 pyt_i odp 2019-04-02

 

14_2019 pyt_i odp 2019-04-04

14_2019 przekrój charakterystyczny nr rys_59

 

14_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-04-05

14_2019 pyt_i odp 2019-04-05

14_2019 UMOWA - WZÓR t.j. z dn. 2019-04-05

 

 

14_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-04-11

 

14_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-04-29