DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-01
Nazwa zadania Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.1.2019
Termin składania ofert 2019-03-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

1_2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019-02-01

1_2019 Tom I - SIWZ_2019-02-01

1_2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2019-02-01

Zał_nr 10 do SIWZ

Zał_nr 11 do SIWZ

Zał_nr 12 do SIWZ

1_2019 załączniki do SIWZ_2019-02-01 w_edyt

1_2019 Tom II - WARUNKI KONTRAKTU 2019-02-01

1_2019 Tom III - PFU

1_2019 Tom IV - Wykaz płatności

1_2019 Tom V - materiały informacyjne

 

1_2019_zmiana_SIWZ_2019-02-15

1_2019_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-15

 

1_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-02-19

1_2019_odp_na pyt i zmiana SIWZ_2019-02-19

1_2019 załącznik nr 1 do SIWZ_2019-02-19

1_2019 załącznik nr 1 do SIWZ_2019-02-19 w_edyt

 

1_2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2019-02-26

1_2019 pyt_i odp_2019-02-26

1_2019 Tom II - WARUNKI KONTRAKTU 2019-02-26

 

1_2019 zbiorcze zestawienie ofert 2019-03-05

 

1_2019 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2019-03-11

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :