DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-31
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 381 od mostu w Gołogłowach do Kłodzka w km 52+250-54+094 (1844 m). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.11.2019
Termin składania ofert 2019-02-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

11-19 Ogloszenie o zamowieniu

11-19 SIWZ

11-19 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Gołogłowy 381

KOSZTORYS OFERTOWY - DW 381 Gołogłowy - Kłodzko

SST

 

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

 

11-19 Ogloszenie o wyborze

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :