DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 w podziale na zadania: 1. Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-21
Nazwa zadania Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 relacji Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów od km -0,530 do km 5,118 w podziale na zadania: 1. Zaprojektowanie i zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej; 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. CPV 45.23.41.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.9.2019
Termin składania ofert 2019-02-22 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

9_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-01-21

9_19_SIWZ_2019-01-21

9_19_PFU_zad_1_2019-01-21

9_19_PFU_zad_2_2019-01-21

9_19_wersja_edyt_zał_2019-01-21

 

9_19_pyt_i_odp_2019-01-28

9_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-01-28

9_19_SIWZ_2019-01-28

9_19_PFU_zad_1_2019-01-28

9_19_PFU_zad_2_2019-01-28

9_19_Instrukcja_UK-4_2019-01-28

9_19_wersja_edyt_zał_2019-01-28

 

9_19_informacja_z_zebrania_Wykonawców

 

9_19_sprostowanie_inf_z_zebrania_Wykonawców_2019-02-06

 

9_19_pyt_i_odp_2019-02-07

9_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-07

9_19_SIWZ_2019-02-07

9_19_PFU_zad_1_2019-02-07

9_19_PFU_zad_2_2019-02-07

9_19_zał_do_UK-4_2019-02-07

9_19_wersja_edyt_zał_2019-02-07

 

9_19_pyt_i_odp_2019-02-12

 

9_19_pyt_i_odp_2019-02-13

9_19_zał_4b_2019-02-13

 

9_19_pyt_i_odp_2019-02-18

9_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-02-18

 

9_19 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2019-02-22

 

 

9_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_2_2019-03-13

 

9_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_1_2019-03-14

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :