Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2019-01-16
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z podziałem na zadania. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.110.2018
Termin składania ofert 2019-02-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

110_2018 ogloszenie o zamowieniu 16_01_2019

110_2018 siwz 16_01_2019

110_2018 siwz wersja edytowalna 16_01_2019

110_2018 materialy do postepowania 16_01_2019

110_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 04_02_2019

 

 

110_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 1, 2, 3, 4, 6, 9 - 12_03_2019

  110_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 7, 8 - 19_03_2019

110_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 5 - 27_03_2019