DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+450-19+970. CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-03
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie wraz z chodnikiem w km 19+450-19+970. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2018
Termin składania ofert 2019-01-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

106_2018 siwz 03_01_2019

106_2018 siwz wersja edytowalna 03_01_2019

106_2018 ogloszenie o zamowieniu 03_01_2019

106_2018 zalacznik nr 10 materialy do przetargu 03_01_2019

 

106_2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia 17_01_2019

106_2018 siwz wersja edytowalna 17_01_2019

106_2018 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 17_01_2019

106_2018 materialy do odpowiedzi 17_01_2019

 

106_2018 odpowiedzi na pytania 24_01_2019

106_2018 SST 19_01_04 - Bariery aluminiowe 24_01_2019

 

 

106_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2019-01-29

106_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06_03_2019

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :