DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-21
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 361 w m. Mirsk w km 5+050-7+540, w zakresie chodnika - etap I. CPV 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.100.2018
Termin składania ofert 2019-01-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

100_2018 ogloszenie o zamowieniu 21_12_2018

100_2018 siwz 21_12_2018

100_2018 siwz wersja edytowalna 21_12_2018

100_2018 zalacznik nr 10 - materialy do przetargu 21_12_2018

 

100_2018 odpowiedz na pytanie i zmiana siwz 14_01_2019

100_2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia 14_01_2019

100_2018 siwz wersja edytowalna 14_01_2019

 

 

100_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 18_01_2019

 

100_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14_02_2019

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :