DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem). CPV 45233142-6. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-18
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 339 ul. Rawicka w m. Wołów wraz z mostem (na odcinku od nowo wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Garwolskiej z ul. Rawicką do przejścia dla pieszych przed rozwidleniem). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.99.2018
Termin składania ofert 2019-02-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

99-18 Ogloszenie o zamowieniu

99-18 SIWZ

99-18 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja

Kosztorysy ofertowe

99-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

99-18 Odpowiedz na pytania nr 1 i 11 31-12-2018

99-18 Załącznik nr 7 31-12-2018

  99-18 Odpowiedzi na pytania od 2 do 10 i 12

99-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2

Kosztorys ofertowy 11-01-2019

Przedmiar

  99-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

99-18 Odpowiedz na pytania od 13 do 31

Kosztorys ofertowy czesc I drogowa poprawiony 16-01-2019

Kosztorys ofertowy remont mostu 16-01-2019

Dokumentacja 16-01-2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POPRAWIONY 16-01-2019

  99-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 4

99-18 Odpowiedz na pytania od 32 do 40 i 44 i 46 i sprostowanie pytania nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA POPRAWIONY 23-01-2019

Dokumentacja i kosztorysy 23-01-2019

  99-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 5

99-18 Odpowiedz na pytania od 41 do 43 i 45 i 47 i sprostowanie pytania nr 46

Opis Przedmiotu Zamowienia Poprawiony 28-01-2019

Kosztorysy ofertowe 28-01-2019

  99-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 6

99-18 Odpowiedz na pytania od 48 do 52 i 55

Kosztorys ofertowy 01-02-2019

  99-18 Odpowiedzi na pytania od 53 do 54

99-18 kosztorys ofertowy 04-02-2019

  zbiorcze zestawienie ofert

 

99-18 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :