DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-23
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz przyległym układem drogowym. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.97.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

97-18 Ogloszenie o zamowieniu

97-18 SIWZ

97-18 SIWZ

opz sędziszowa1

Kosztorys ofertowy

STWiORB

97-18 Odpowiedz na pytania od 1 do 2

97-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

decyzja

gmina

konserwator

orange

zbiorcze zestawienie ofert

 

97-18 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :